Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

robints
22:40
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaoll oll
robints
22:39

February 19 2017

robints
17:59
robints
17:22
0708 7d8f
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny
robints
17:13
7723 2c29 500
Reposted fromonionrings onionrings viatonietak tonietak
robints
17:06
6969 13c6
Reposted fromfungi fungi viaUbik Ubik
robints
17:06
7024 fb8a
Reposted fromJapko Japko viaUbik Ubik
robints
16:50
Reposted fromzelbekon zelbekon viaorangeugarte orangeugarte
robints
16:50
10:34

February 18 2017

robints
21:20
robints
19:23
robints
19:18
Exponential escalation
Reposted fromnanoknee nanoknee viajestemretardem jestemretardem
robints
18:43
Reposted fromweirdporn weirdporn
robints
18:42
4962 a166
Reposted fromonionrings onionrings viatuscanleather tuscanleather
robints
18:41
3790 cfbd 500
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viatuscanleather tuscanleather
robints
18:41
18:15
2957 bf68 500
Reposted frommental-cat mental-cat viakrybus krybus
robints
18:03
0301 c0f3
Es ist SO SOFT!
Reposted frombiru biru viaorangeugarte orangeugarte
robints
18:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl